TII Organisation Structure

Comhaltaí an Bhoird

Féadfaidh bord TII a bheith comhdhéanta de suas le ceithre chomhalta dhéag - trí ghnáthchomhalta dhéag agus cathaoirleach - ceaptha ag an Aire Iompair. Ceaptar comhaltaí ar bhonn a dtaithí i ndáil le bóithre, cúraimí iompair, tionscail, tráchtála, airgeadais, nó timpeallachta, rialtas áitiúil agus eagrúchán na n-oibrithe nó riaracháin. Tá siad freagrach go díreach as feidhmeanna TII a chomhlíonadh faoin Acht, ach féadfaidh siad na feidhmeanna sin a tharmligean do choistí le ceadú ón Aire.

Is iad comhaltaí an bhoird faoi láthair -

Mr. Cormac O'Rourke (Cathaoirleach)

Mr. Michael Nolan

Ms. Jacqueline Cross

Mr. David O'Connor

Mr. Gary Comiskey

Mr. Joe O'Mahony

Mr. Senan Turnbull

Ms. Virginia O'Dowd

Mr. Seamus Neely

Bainistíocht Shinsearach TII

Michael Nolan, Príomhfheidhmeannach

John Maher, Stiúrthóir Seirbhísí Gnó

Pat Maher, Stiúrthóir Bainistíochta Gréasáin

Nigel O'Neill, Stiúrthóir Oibríochtaí Tráchtála

Ger Hannon, Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha

Helen Hughes, Stiúrthóir Seirbhísí Gairmiúla

Peter Walsh, Stiúrthóir Bainistíochta Cláir Caipitil

Sean O'Neill, Stiúrthóir Cumarsáide

Struchtúr Eagraíochtúil

Cód Gnó TII do Chomhaltaí agus don Fhoireann