Ag comhaireamh síos go dtí Oscailt Traschathrach Luas

Tá tionscadal Traschathrach Luas beagnach críochnaithe agus táthar chun tús a chur leis na seirbhísí paisinéirí faoi cheann 12 seachtaine. Tá na tiománaithe á gcur faoi oiliúint agus na tramanna ag dul tríd an gcathair gach lá. Féach ar ár gcathair lenár ngrianghraif nua ar https://www.luascrosscity.ie/progress-of-the-project/ - agus cosáin oidhreachta agus colbhaí curtha ar ais, pábháil nua eibhir curtha síos agus tá dromchlaí nua curtha ar charrbhealaí.
 
Tuilleadh eolais:
 
 
 
1800 30 36 53