An Treoir um Éifeachtacht Fuinnimh

In 2009, shocraigh Éire sprioc chun éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú 20% faoin mbliain 2020. Socraíodh an sprioc seo mar fhreagra ar riachtanais Threoir 2012/27/AE um Éifeachtacht Fuinnimh. Leag an Rialtas sprioc níos uaillmhianaí de 33% don Earnáil Phoiblí, rud a d’éiligh ar an Earnáil Phoiblí ról ceannaireachta a ghlacadh i dtreo an sprioc náisiúnta a bhaint amach.

 Mar thoradh air sin, tá TII ag déanamh measúnaithe ar thomhaltas agus éifeachtúlacht fuinnimh d'fhonn roghanna a shainaithint a d'fhéadfaí a shaothrú chun sprioc 2020 a bhaint amach. D'aithin an t-athbhreithniú sin go gcaitear 45% de thomhaltas leictreachais foriomlán TII ar shoilsiú bealaigh tráchta ar bhóithre náisiúnta faoi rialú díreach TII. Aithneoidh an nóta faisnéise céimeanna arna nglacadh chun tomhaltas fuinnimh ar an ngréasán bóithre náisiúnta a laghdú.
 
Cliceáil anseo chun an nóta faisnéise a fheiceáil chun tuilleadh sonraí a fháil.