Athbhreithniú Deireadh Bliana ar Thionscadal Luas Traschathrach 2016

Bliain thábhachtach do thionscadal Luas Traschathrach ba ea 2016. Leagfar na rianta deiridh i lár na cathrach roimh Nollaig. Sprioc thábhachtach eile don tionscadal is ea é seo in 2016 agus seirbhísí do phaisinéirí le tosú i mí na Nollag 2017. Féach thíos achoimre ar an obair ar fad a rinneadh i mbliana agus forbhreathnú gairid ar 2017 agus ar a bhfuil romhainn.

Spriocanna a Baineadh Amach in 2016:

 • Rianta ar fad leagtha síos i lár na cathrach
 • Tús curtha le 8 stad a thógáil:
  • Sráid Dhoiminic
  • Sráid Marlborough
  • Sráid Uí Chonaill / Ardoifig an Phoist
  • Coláiste na Tríonóide
  • An Chabrach
  • Sráid Dawson
  • Sráid Westmoreland
    
 • Ceangal curtha isteach in oibreacha rianta ar Líne Dhearg & Líne Ghlas Luas
 • Rianta leagtha síos ar Dhroichead Uí Chonaill a nascann Céanna Thuaidh & Theas Bhaile Átha Cliath
 • Tús curtha le hoibreacha OCS (Córas Seoltóra Lasnairde)
 • Tús curtha le fearas stad a shuiteáil
 • Tús curtha le pábháil oidhreachta a athshuiteáil
 • Tógáil iosta i nDroichead Broome sna céimeanna deiridh
 • 2 fhostáisiún tógtha
 • Droichead nua tógtha ar an gCloch Leathan
 • Athshuiteáil Deic Droichid Bhóthar Liam Uí Fhaoláin/an Fhásaigh críochnaithe
 • Feachtas sábháilteachta rothaíochta ‘Bí aireach ar na traiceanna’ seolta ag Luas Traschathrach


Féachaint Chun Cinn 2017:

 • Oibreacha rianta i limistéir eis-sráide a chríochnú
 • Tógáil iosta Dhroichead Broome a chríochnú
 • Oibreacha OCS a chríochnú
 • Tógáil stadanna a chríochnú
 • Mótarbhealaigh agus pábháil a athshuiteáil ar fud lár na cathrach
 • 30 acomhal tráchta a mhionathrú agus a shuiteáil

Garspriocanna

http://www.luascrosscity.ie/news/luas-cross-city-project-end-of-year-review-2016/

Nollaig Shona agus Athbhliain Faoi Mhaise

Luas Traschathrach
1800 30 36 53
info@luascrosscity.ie
www.luascrosscity.ie